Embætti Listdansstjóra Íslenska dansflokksins | [ Íd ] Íslenski dansflokkurinn

Fréttir

Embætti Listdansstjóra Íslenska dansflokksins

Embætti Listdansstjóra Íslenska dansflokksins

Embætti listdansstjóra Íslenska dansflokksins er laust til umsóknar. Hlutverk Íslenska dansflokksins er að sýna listdans, stuðla að nýsköpun í innlendri listdanssmíði og vera að öðru leyti vettvangur til að efla og þróa danslist á Íslandi.

Listdansstjóri er forstöðumaður Íslenska dansflokksins. Listdansstjóri veitir dansflokknum listræna forystu og mótar listræna stefnu hans í samráði við stjórn. Listdansstjóri ber jafnframt ábyrgð á daglegum rekstri dansflokksins og reikniskilum sbr. nánar reglur um starfsemi dansflokksins 14/2002.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar listdansstjóra til fimm ára í senn að fenginni tillögu stjórnar, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglna um starfsemi Íslenska dansflokksins, nr. 14/2002 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum. Í embætti listdansstjóra skal skipaður einstaklingur sem hefur staðgóða þekkingu og reynslu á sviði listdans. Jafnframt er æskilegt að hann hafi menntun á því sviði. Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunarreynslu, sem býr yfir leiðtoga- og samskiptahæfni og hefur reynslu af stefnumótunarvinnu og hæfileika til nýsköpunar.

Gert er ráð fyrir því að skipað verði í embættið frá og með 1. júlí 2015.

Um laun listdansstjóra fer eftir ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006 með síðari breytingum, sbr. 39. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

  • Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og starfsferil sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, eða á postur@mrn.is.
  • Umsókn skal jafnframt fylgja greinargerð um hugmyndir umsækjanda er varðar framtíðarsýn hans á starfsemi Íslenska dansflokksins. Nánari upplýsingar veitir Jens Pétur Hjaltested.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015.

sadsad